Jestem zainteresowany prawem jazdy kategorii:
A A1 B C D B+E C+E

Data kursu:

codziennie

25.11.2017 godz.9.00

16.11.2017 godz.16.00

codziennie

codziennie

22.11.2017 godz.15.00* - nieobowiązkowe