Jestem zainteresowany prawem jazdy kategorii:
A A1 B C D B+E C+E

Data kursu:

4.10.2017 godz.16.00

30.09.2017 godz.9.00

codziennie

codziennie

codziennie

29.09.2017 godz.16.00* - nieobowiązkowe