Jestem zainteresowany prawem jazdy kategorii:
A A1 B C D B+E C+E

Data kursu:

20.07.2017 godz.18.00

17.07.2017 godz.9.00

codziennie

codziennie

codziennie

21.07.2017 godz.16.00* - nieobowiązkowe