Jestem zainteresowany prawem jazdy kategorii:
A A1 B C D B+E C+E

Data kursu:

12.02.2018 godz.9.00

27.01.2018 godz.8.00

24.01.2018 godz.16.00

codziennie

codziennie

codziennie

25.01.2018 godz.16.00* - nieobowiązkowe