Jestem zainteresowany prawem jazdy kategorii:
A A1 B C D B+E C+E

Data kursu:

codziennie

2.06.2018 godz.9.00

28.05.2018 godz.9,00

22.05.2018 godz.16.00

codziennie

codziennie

18.05.2018 godz.16.00* - nieobowiązkowe